Razmere na trgu se hitro spreminjajo, zato se morda izplača star kredit poplačati z novim, ki ga dobimo po ugodnejši obrestni meri..

Poplačilo kredita z novim kreditom

Kreditodajalci velikokrat kar pozabijo na strukturo svojega kredita, saj jim mesečni odtegljaj postane samoumeven. A dejstvo je, da se razmere na trgu spreminjajo in da lahko izplača star kredit poplačat z novim kreditom po bolj ugodni obrestni meri in z daljšo ročnostjo. Z novim kreditom se lahko poplača tudi več starih ter se naenkrat  namesto dveh ali več anuitet odplačuje le ena. Takšnemu načinu odplačevanja rečemo tudi refinanciranje kredita. Refinanciranje podaljša dobo odplačevanje in zniža mesečni strošek, kar marsikomu lahko pride prav. Če primerjamo fiksne obrestne mere pri dolgoročnih stanovanjskih kreditih, opazimo, da je leta 2014 ta znašala 6,%, letos pa le 2,6 % (v času pred pandemijo). 

Hitri informativni izračunu so na voljo na spletnih straneh bank, a za celostno obdelavo in dobro finančno sliko je najbolje, da se odpravite do bančnega svetovalca. Dejstvo je, da so pogoji posojil bistveno ugodnejši kot pred desetimi leti, zato lahko z optimizacijo kredita zmanjšate svoje tveganje in znižate anuiteto. 

Hodnocení kategorie 4.5
Poplačilo kredita z novim kreditom: 4.2/5 od 14 glasov