Kaj je vinkulacija, v katerih nepremičninskih poslih pride v poštev in ali vpliva na obrestno mero.

Kaj je vinkulacija?

Vinkulacija je izraz, ki se pogosto uporablja na področju zavarovalnic. Pomeni vnaprej dano izjavo zavarovanca, da bo zavarovalnica po nastopu zavarovalnega primera izplačala zavarovalnino določeni osebi oziroma da se brez privolitve te osebe zavarovalnina zavarovancu ne sme izplačati. Zavarovanec lahko za zavarovanje svojega dolga, ki ga ima v odnosu do svojega upnika iz nekega drugega pravnega razmerja, ustanovi zastavno pravico na terjatvi, ki jo ima proti zavarovalnici – to imenujemo zastavljena terjatev. Z vinkulacijo preide na vinkulanta pravica, da ob dospelosti terjatve iz vinkuliranega zavarovanja njeno izpolnitev zahteva v svoj prid.

Pri tem velja omeniti, da se vinkulira zavarovalna polica in ne že obstoječa dejanska terjatev. Zato je vinkulacija smiselna le, če je dana v korist tistega, ki ima materialni interes do zavarovalnine, v primeru, da nastopi škodna situacija. Z vinkulacijo se ne spreminjajo položaj in lastnosti zavarovanca. Na primer, pri hipotekarnem kreditu želi upnik ohraniti vrednost nepremičnine (vezane na hipoteko), in tako preprečiti škodo. Zato upnik zahteva zavarovanje nepremičnine in vinkulacijo. Tako obdrži nadzor nad izplačilom zavarovalnine, če se zgodi zavarovalni primer. Sicer pa obveznost sklenitve zavarovalne pogodbe in vinkulacije te pogodbe postavlja posojilodajalec in ne zavarovalnica.

Hodnocení kategorie 4.5
Kaj je vinkulacija?: 4.2/5 od 15 glasov