Kreditno nesposobni ne morejo prejeti posojila pri svoji matični banki, lahko pa srečo poskusijo drugje.

Kako do kredita, če sem kreditno nesposoben?

Kreditno nesposobni smo takrat, kadar ne dosegamo minimalnih pogojev, ki jih zahteva banka, da bi nam odobrila posojilo. Morda ste kreditno sposobni na papirju, a že presegate skupni znesek izpostavljenosti. Ena izmed možnosti je, da gremo do druge banke. Če nam posojila ne da nobena od bank, pa se lahko obrnemo na finančna podjetja ali fizične osebe. Vsekakor je potrebno racionalno preučiti svojo situacijo, preden se odločimo za kakršnokoli posojilo. 

S 1. 11. 2019 je začel veljati nov sklep Banke Slovenije, ki je spremenil pogoje kreditne sposobnosti. Potrošniški kredit je tako zdaj na voljo samo za ročnost do 7 let, vzdrževani družinski člani pa po novem nižajo kreditno sposobnost. Novo ocenjevanje kreditne sposobnosti tudi zavezuje, da mora posamezniku po plačilu kreditnega obroka vsak mesec ostati znesek v višini 76% minimalne plače (715€).

Sklep je v veljavi za banke, hranilnice ter podružnice tujih bank s poslovanjem v Sloveniji. Sklep ne velja za lizing družbe oziroma podjetja, ki izvajajo dejavnosti potrošniškega kreditiranja in tudi ne velja za čezmejno zadolževanje gospodinjstev.

Hodnocení kategorie 4.5
Kako do kredita, če sem kreditno nesposoben?: 4.2/5 od 13 glasov