Minimalna plača predstavlja vsoto, potrebno za zadovoljitev minimalnih življenjskih potreb in je določena z zakonom. Preverite bruto in neto minimalno plačo za 2019 in 2020.

Minimalna plača (bruto in neto) za 2019, 2020

Minimalna plača za delo, opravljeno od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019: 886,63€ (bruto), 667€ (neto)

Minimalna plača za delo, opravljeno od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020: 940,58€ (bruto), 700€ (neto)

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno vsoto ter način njenega določanja in objave. Vsak delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. 

Leta 2015 je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer: dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Hodnocení kategorie 4.5
Minimalna plača (bruto in neto) za 2019, 2020: 4.2/5 od 21 glasov