Pri izpolnjevanju plačilnega naloga zasledimo referenco prejemnika. Poglejte, za kaj se uporablja.

Kaj je referenca prejemnika?

Univerzalni plačilni nalog (UPN ali SEPA) je namenjen izvrševanju transakcij v evrih, v dobro prejemnikov na območju SEPA. Je standardiziran instrument za vsa kreditna plačila ter je vzpostavljen z namenom racionalizacije, saj lahko vsi uporabniki pri vseh plačilih uporabljajo en sam obrazec. 

Pri izpolnjevanju obrazca zasledimo več okenc, od datuma plačila, zneska, IBAN, BIC banke, in tudi referenca prejemnika, ki pa večkrat koga zmede. Okence 'referenca prejemnika' omogoča vnos reference (strukturirane ali nestrukturirane), ki je določen s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev. Referenca omogoča vnos sklicevanja na številko odobritve in se pri SEPA plačilih v Sloveniji začne z 'SI'. 

Vsebuje: oznaka SI, oznaka modela (2 numerična znaka) in sklic z do 22 numeričnimi znaki

Pri vpisovanju reference moramo upoštevati osnovna pravila, kot so: vpisujemo lahko le numerične znake,  podatki ne smejo vsebovati posebnih znakov, v polju sta lahko le dva vezaja, ki pa ne smeta biti skupaj, nobeno število (pred/med/za vezajem) ne sme biti daljše od 12 znakov (izjema je vpis sklica z modelom 12, ki ima lahko do 13 znakov, pri čimer je zadnji znak vedno kontrolna številka), na prvem in zadnjem mestu ne sme biti vezaja.

Hodnocení kategorie 4.5
Kaj je referenca prejemnika?: 4.2/5 od 17 glasov